کتاب خانه

بخش کتاب خانه وبسایت

این بخش نام کتابهای مفیدی مربوط کارآفرینی، خلاقیت، مدیریت و زنان میباشد. در توضیحات کامل مربوط به هر کتاب، خلاصه ای از هر کتاب، فهرست مطالب، قیمت و … موجود میباشد.

 

منبع: شبکه زنان کارآفرین

  1. بدون دیدگاه.

  1. بدون بازتاب

Free Web Hosting