نشریات ویژه زنان / سیر تاریخی نشریات زنان در ایران معاصر

شناسنامه

نام کتاب: نشریات ویژه زنان / سیر تاریخی نشریات زنان در ایران معاصر

نویسنده: صدیقه ببران

تعداد صفحات:۲۶۸

ناشر: روشنگران و مطالعات زنان

سال انتشار:۱۳۸۱

قیمت:۲۰۰۰۰ریال

خلاصه:

فهرست مطالب:

بخش اول : سیمای زن ایرانی در گردونه ادوار
زن در ایران باستان
زن و مشروطیت
تاثیر انقلاب مشروطیت در بیداری زنان
زن و تاریخ معاصر
زن و انقلاب اسلامی
بخش دوم : روز نامه نگاری و زنان در ایران
بخش سوم : نشریات تخصصی زنان در تارخی ایران
و …

  1. بدون دیدگاه.

  1. بدون بازتاب

Free Web Hosting