بازآفرینی سازمان

شناسنامه:

نام کتاب : بازآفرینی سازمان،طرحی برای سازمان‌های سده بیست و‌یکم

نویسنده:راسل‌ ال.ایکاف

مترجم:تقی ناصر شریعتی،دکتر اسماعیل مردانی گیوی،دکتر سیاوش مریدی

تعداد صفحات:۴۱۰

ناشر:انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

سال انتشار:۱۳۸۲

قیمت:۲۸۰۰۰ریال

خلاصه:

پیچیدگی روزافزون جوامع و نظامهای اجتماعی هر روز بیش از پیش ضرورت نگرش سیستمی را در برخورد با مسائل و در برنامه ریزی‌ها آشکار می‌کند.نظریه عمومی سیستم‌ها که نخستین بار در دهه ۱۹۳۰ میلادی توسط لودویک فون برتالنفی به جهان معرفی شد،اینک در همه شاخه‌های  علوم نفوذ و رسوخ یافته و منشا بسیاری از تحولات در علوم و فناوری شده‌است.

مدیریت به عنوان یک علم کاربردی در چند دهه گذشته بیشترین تاثیر را از نظریه عمومی سیستم‌ها پذیرفته و البته خود در توسعه این نظریه،سهم بسزایی داشته‌است.

اندیشمندانی چون راسل ال. ایکاف که این شیوه تفکر را درک کرده و عملا آن را در چاره‌جویی‌هایی برای نظام‌های اجتماعی و برای سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به کار گرفته‌اند،بی‌تردید در توسعه مفاهیم بنیادی علوم سیستم‌ها نقشی بزرگ را ایفا کرده‌اند.ایکاف با اعتقاد راسخ به دموکراسی و آزادی به عنوان یک الزام برخاسته از از ماهیت وجودی انسان؛یعنی برخاسته از آنچه که او آنرا«هدفمندی» می نامد،مدیریت و رهبری در سازمان‌ها را به گونه‌ایی دیگر می‌بیند.

کتاب حاضر در عین حال که دربردارنده بسیاری از دیدگاه‌های نویسنده درباره ماهیت سیستم‌ها و مدیریت و رهبری مبتنی بر دیدگاه سیستمی اوست، به گفته خودش جمع آوری نوشته‌های قبلی وی نیست،بلکه ارائه جدیدی از افکار اوست که آنها را روزآمد کرده،برخی را توسعه داده و تمام آنها را در یک کل منسجم،فراهم آورده‌است.

نخستین بخش این کتاب با بررسی ماهیت سیستم‌ها،الگوها و انواع مدیریت آغاز می‌شود.در بخش دوم فرایند برنامه‌ریزی و یادگیری بررسی می‌شود.«صورت‌بندی بی‌سامانی»را می‌توان از مباحث برجسته و ژرف این بخش از کتاب به شمارآورد.در بخش سوم دموکراسی،اقتصاد و انعطاف‌پذیری در سازمان‌ها مطرح شده‌است.و در چهارمین بخش،مقوله تغییر مورد بحث قرار گرفته‌است.همچنین در این بخش روش‌های جزء‌نگرانه رویارویی با مسائل سازمان‌ها،که ایکاف پاره‌ایی از آنها را با طنز و کنایه «نوشدارو»نامیده‌است،به نقد کشیده شده‌اند.

پیوست الف گزارشی است از کاربرد فرآیند«برنامه‌ریزی آرمانی»در یک شرکت بزرگ و افت‌وخیزهایی که در عمل رخ‌نموده و ظرایفی که پیشرفت این فرآیند را تسریع کرده یا به کندی کشانیده‌اند.(نقل از پیشگفتار کتاب)

فهرست مطالب:

پیشگفتار

بخش اول- زمینه

بخش دوم- فرآیند:برنامه ریزی،طراحی،اجرا و یادگیری

بخش سوم- طرحها:دموکراسی،اقتصاد و انعطاف پذیری

بخش چهارم- تغییر:اصلاحات و دگرگونیها

پیوست الف- نمونهای کاربردی از برنامه‌ریزی تعاملی

کتابشناسی

واژه نامه

  1. بدون دیدگاه.

  1. بدون بازتاب