مدیریت نگرش

شناسنامه:

نام کتاب: مدیریت نگرش

نویسنده: جان ماکسول

مترجم: فضل اله امینی

تعداد صفحات: ۱۲۰

ناشر: سازمان فرهنگی فرا

سال انتشار: ۱۳۸۴(چاپ دوم)

قیمت:۲۰۰۰۰ریال

خلاصه:

نگاه ما به زندگی و کردار ما تعیین کننده ی حوادثی است که بر ما می گذرد.نگرش ها واگیردار هستند.سرعت پخش نگرش بد بیش تر از نگرش خوب است.

  1. بدون دیدگاه.

  1. بدون بازتاب

Free Web Hosting