مدیریت زمان

شناسنامه:

نام کتاب: مدیریت زمان

نویسنده: استیو گاتری، کن بلانچارد

مترجم: فضل اله امینی

تعداد صفحات: ۱۱۲

ناشر: سازمان فرهنگی فرا

سال انتشار: ۱۳۸۵

قیمت: ۱۹۰۰۰ریال

خلاصه:

- باید بدانیم چه کاری را چه وقت انجام دهیم.
- چشم انداز خوب، چشم اندازی است که ریشه در گذشته دارد، اما نگاهش به آینده است.
- مدیران وقت شناس و هدفمند می دانند کیستند، به کجا می روند و چه چیزی آن ها را در این سفر رهنمون است.
- مدیران وقت شناس و هدفمند به اتکای دلایل موجه و درست، به همراهی افرادی شایسته، در زمانی دقیق و مناسب و به قصد رسیدن به هدفی صحیح سفرهای فوق العاده خود را آغاز می کنند  .
- کارمندان عالی مقام باید دو امتیاز داشته باشند: منش خوب و کار خوب.
- آدم های بی خیال، چه قبول داشته باشند و چه نداشته باشند، برای خودشان و دیگران تنش ایجاد می کنند.
- سه اصل انسان های وقت شناس و هدفمند: اولویت بندی، درستی کار و تعهد یا تقید به کار

. فهرست مطالب:
مقدمه ناشر
مقدمه نویسنده
یک – تاخیر در یک قرار مهم
دو – شروع تحول
سه – اصل اول
چهار – آزمون اول
پنج – حاشا کردن
شش – اصل دوم
هفت – فهرست درست ها
هشت – غرق فکر
نه – اصل آخر
ده – شبی دیگر غرق در فکر
یازده – همین و بس!
دوازده – موقع شناس، هدفمند
سیزده – پاسخ کامل
سخن آخر

  1. بدون دیدگاه.

  1. بدون بازتاب

Free Web Hosting