صد کتاب مدیریت در یک کتاب

شناسنامه:

نام کتاب: صد کتاب مدیریت در یک کتاب

نویسنده: —

مترجم: غلامحسین خانقائی

تعداد صفحات: ۴۱۴

ناشر: سازمان فرهنگی فرا

سال انتشار: ۱۳۸۴

قیمت: ۴۸۰۰۰ریال

خلاصه:

فرازهایی از کتاب:
- مسئولیت، پرورش دهنده بزرک انسان است.
- نقش راهبردی(استراتژیک) در ایجاد ارزش های پایدار برای مشتری موثرتر از رقبا است.
- زمانی که شرکتی سریع تر از ایجاد تمایز بهتر می شود، کسب و کارهای فردا را به دیگران واگذار می کند.
- زمانی که شرکتی سریع تر از بهتر شدن کوچک می شود، کسب و کارهای امروزی را به دیگران واگذار می کند.
- شرکت های بزرگ باید هنر نوآوری در صنایع جهان شمول را یاد بگیرند.
- آنچه که موجب موفقیت ملت ها می شود، نه صنایع منزوی و جدا از هم بلکه خوشه های صنهتی ای هستند که توسط ارتباطات افقی و عمودی به هم مرتبط شده اند.
- سازمان پیشرو و برتر آینده آن هایی خواهند بود که بتوانند احساس مسئولیت و تعهد کلیدی کارکنان به یادگیری را تقویت کنند و ظرفیت یادگیری آن ها را مورد بهره برداری قرار دهند.
- رهبران کارکنان را به انجام کار و وظیفه متعهد کرده و پیروان را به رهبران جدیدی تبدیل می کنند.
- اگر آینده نگری کل مدیریت نباشد، دست کم بخش لازمی از آن است

فهرست مطالب:
۱- یادگیری در عمل
۲- رفتار اجرایی
۳- دوران ناپیوستگی
۴- عصر بی منطق
۵- هنر مدیریت ژاپنی
۶- هنر درونگری
۷- هنر جنگ آوری
۸- نظریه رفتار بنگاه
۹- رقومی بودن
۱۰- بلور (ابهام)
۱۱- دنیای بدون مرز
۱۲- ساختن برای ماندن
۱۳- یک کسب و کار و باورهایش
۱۴- سرمایه
۱۵- استادان تحول
۱۶- فرهنگ در حال تحول یک کارخانه
۱۷- رقابت برای آینده
۱۸- برتری رقابتی ملت ها
۱۹- راهبرد رقابتی
۲۰- پیچیدگی
۲۱- همکاری رقابت آمیز
۲۲- راهبرد شرکت ها
۲۳- راهبرد کلان شرکتی
۲۴- آیین رهبران بازار
۲۵- نظام اجرایی پویا

  1. بدون دیدگاه.

  1. بدون بازتاب

Free Web Hosting