توانمندسازی،‌خودآموز توسعه خویشتن

شناسنامه:

نام کتاب:توانمندسازی،‌خودآموز توسعه خویشتن

نویسنده:جین اسمیت

مترجم:سعید باقریان

تعداد صفحات:۱۶۰

ناشر:نشر خرم

سال انتشار:۱۳۸۱(چاپ اول)

قیمت:۷۵۰۰ ریال

خلاصه:

توانمندسازی فرآیندی است که در طی آن افراد واحدها تشویق می شوند تا در تصمیم‌گیری ها و فعالیت‌های مرتبط با کارشان،بیشتر مشارکت نمایند.سازمانها با ایجاد فرصت و تفویض مسئولیت به افراد فعال ،خواهند دید که این افراد با انگیزه بیشتر،با افتخار و با عملکرد عالی در امور مشارکت می‌کنند.

سازمانها چگونه به سودآوری می‌رسند؟همانگونه که بهره‌وری و عملکرد افراد بهبود می‌یابد؛واحدهای توانمند‌شده،سازمان را به مشتری نزدیکتر می‌سازند،خدمات بهبود می‌یابد،نوآوری دائمی حاصل می‌گردد و پیروزی در عرصه رقابت بدست می‌آید.این کتاب اجرایی به مدیران کمک می‌کند تا بتوانند با استفاده از مهارتهای زیر،روابط کاری موثرتری ایجاد نمایند:

  • ارتباطات و ایجاد تعهد
  • هدایت و مربی‌گری
  • انگیزش و پاداش
  • بازخور مثبت
  • تصمیم‌گیری
  • آموزش پایدار و توسعه مستمر

این کتاب مانند یک طرح عملیاتی حاوی چک‌لیستها و موردکاوی‌هایی است که برای آموزش فردی و تیمی بسیار مناسب است.(از مقدمه کتاب)

فهرست مطالب

مقدمه

فصل ۱ :نیاز به توانمندسازی

فصل ۲: بازگشت به اصول

فصل ۳: دانایی،توانایی است

فصل ۴: کمک به آموزش و یادگیری افراد

فصل ۵ :تاکید بر نقاط مثبت

فصل ۶ :اکنون وقت عمل است

منابع و مراجع جهت مطالعه بیشتر

|http://babyforyou.org/|ba|babyforyou.org

  1. بدون دیدگاه.

  1. بدون بازتاب

Free Web Hosting