خویش فرمای خلاق

شناسنامه:

نام کتاب:خویش فرمای خلاق

نویسنده:دکتر داوود فدایی

تعداد صفحات:۲۳۵

ناشر:انتشارات رشید

سال انتشار:۱۳۸۳(چاپ دوم)

قیمت:۳۹۵۰۰ریال

خلاصه:

عصر حاضر،عصر سرعت،حرکت و دقت است و جامعه ای در این رقابت برنده خواهد شد  که فرهنگ حرکت دقیق ومفهوم سرعت به معنای استفاده بهینه از زمان را دانسته و زیرساختهای لازم را برای اینگونه مفاهیم آماده کرده باشد.

در حال حاضر معضل بیکاری یکی از مهمترین مشکلات کشور بخصوص برای قشر جوان محسوب می‌گردد.در آینده نزدیک با بحث WTO این معضل چندین برابر خواهد شد.

اشتغال در این کشور(ایران) یعنی استخدام شدن در یک محیط کاری اعم از دولتی یا خصوصی،متاسفانه حتی در قشر دانشگاهی نیز افکار استخدام شدن حاکم بر افکار استخدام نمودن است.باید جوانان بیاموزند که چگونه دانش فنی و تخصصی خود را بر حسب نیاز بازار کار تدوین و عرضه نمایند.

همواره تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان بصورت منفرد و یا بصورت مشترک اقدام به راه‌اندازی کسب و کار می‌نمایند،لیکن بدلیل عدم دقت در برنامه‌ریزی کار همواره پس از یکسال به ورشکستگی کشیده‌خواهند شد.این کتاب گویای آخرین دستاوردهای علمی است که در دانشگاههای معتبر آلمان برای فارغ‌التحصیلان آماده به کار و جذب در بازار کار ارایه می شود.(از پیشگفتار نویسنده)

فهرست مطالب:

پیشگفتار

خلاقیت و نوآوری

انگیزش در کار

انواع شرکتها و قواعد مربوط به ثبت آنها

بازاریابی ایده کسب و کار

  1. بدون دیدگاه.

  1. بدون بازتاب

Free Web Hosting