درباره ی خلاقیت

شناسنامه:

نام کتاب: درباره ی خلاقیت

نویسنده: سیدعلیرضا فیض بخش

تعداد صفحات: ۱۳۶

ناشر: انتشارات باران

سال انتشار: ۱۳۸۱

قیمت: ۲۵۰۰۰ریال

خلاصه:

فهرست مطالب:

مقدمه ی مولف
فصل صفر: درباره ی خلاقیت
فصل یکم: خلاقیت، یک اتفاق ساده
فصل دوم: مبانی خلاقیت
فصل سوم: تکنیک ها و روش های افزایش خلاقیت
فصل چهارم: موانع خلاقیت
فصل پنجم: تمرین ها و بازی های عملی

  1. بدون دیدگاه.

  1. بدون بازتاب

Free Web Hosting