کارآفرین(جلد اول)

شناسنامه:

نام کتاب :کارآفرینی(جلد اول)

نویسنده:رابرت دی.هیسریچ،مایکل پی.پیترز

ترجمه:دکتر سید‌علیرضا فیض‌بخش(عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف)،دکتر حمیدرضا تقی‌یاری

تعداد صفحات:۴۶۰

ناشر:موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

سال انتشار:

قیمت  :

خلاصه:

شروع و اداره فعالیت اقتصادی نوپا مستلزم تلاش و ریسک قابل‌ملاحظه ای است تا بتوان بر سکون اولیه خلق چیزی تازه غلبه کرد.ضمن خلق و رشد فعالیت کارآفرینانه نوپا ،کارآفرین ریسک و مسئولیت توسعه و حفظ بقای آن را به جان میخرد و از پاداشهای متعاقب آن بهره می برد.این واقعیت که تحقیقات روزافزونی درباره کارآفرینی انجام می گیرد،تعداد زیادی سمینار و دوره‌های دانشگاهی برگزار می‌شود،بیش از دومیلیون فعالیت اقتصادی نوپا هر ساله به رغم ۷۰ درصد شکست شروع به کار می‌کنند،توجه و پوشش خبری خاص رسانه‌ها و بلاخره اهمیتی که صنایع به توسعه و کنترل هم زمان نظامهای اقتصادی می‌دهند گواه این مدعاست که مشتریان،افراد شاغل،و دولت توجه زیادی به کارآفرینی دارند(از مقدمه کتاب).

این کتاب شامل ۳ بخش و ۱۲ فصل می‌باشد.بخش نخست با عنوان «ابعاد کارآفرینی»معرف کارآفرین و فرآیند کارآفرینانه از دیدگاه تحقیقی و تجربی است.نقش و ماهیت کارآفرینی سازوکاری است برای خلق فعالیتهای کارآفرینانه نوپا و تاثیر بر توسعه اقتصادی و همچنین بررسی جنبه‌های شغلی و جهت‌گیری آتی کارآفرینی.ویژگیها و سابقه کارآفرینان و نیز روشهایی برای خودارزیابی اشخاص و جنبه های گوناگون کارآفرینی بین‌الملل نیز در این بخش مطرح شده‌اند.

در بخش دوم با عنوان «ایجاد و آغاز به کار فعالیت کارآفرینانه»تمامی عوامل فرآیند کارآفرینانه مطرح شده است که در خلق فعالیت کارآفرینانه نوپا دخیل‌اند.پس از بحث درباره خلاقیت و دستیابی به محدوده درست فعالیت اقتصادی ،جنبه های حقوقی مطرح شده‌است،از آن جمله حمایت از مالکیت معنوی،و مسئولیت و ایمنی کالای تولیدی.همچنین مسائل مهم در طرح تجاری و در فصلی نیز مولفه‌های اصلی طرح تجاری عنوان شده است از جمله طرح بازاریابی،طرح مالی و طرح سازمانی.

یکی از مشکل‌ترین جنبه‌های ایجاد و راه‌اندازی فعالیت کارآفرینانه نوپا ،به طور خاص در بخش سوم با عنوان «تامین مالی فعالیت کارآفرینانه»مطرح شده است.در این بخش ابتدا منابع مختلف سرمایه مطرح شده و به طور خاص دو ساز‌وکار اولیه تامین مالی بررسی شده است؛یعنی سرمایه ریسکی غیر رسمی،و سرمایه فعالیت کارآفرینانه.( نقل از مقدمه کتاب)

فهرست مطالب:

بخش اول:ابعاد کارآفرینی

فصل۱:ماهیت و اهمیت کارآفرینان

فصل۲:دید کارآفرینی و کارآفرینی درون سازمانی

فصل ۳:کارآفرین فردی

فصل ۴:فرصتهای کارآفرین بین المللی

بخش دوم:ایجاد و آغاز به کار فعالیت کارآفرینانه

فصل۵:خلاقیت و ایده فعالیت اقتصادی

فصل۶:مسائل حقوقی کارآفرین

فصل۷:طرح تجاری:خلق و آغاز فعالیت کارآفرینانه

فصل۸:طرح بازاریابی

فصل۹:طرح مالی

فصل۱۰:طرح سازمانی

بخش سوم:تامین مالی فعالیت کارآفرینانه نوپا

فصل۱۱:منابع سرمایه

فصل۱۲:سرمایه ریسکی غیر رسمی و سرمایه فعالیت کارآفرینانه

|http://www.stuloff.com.ua/kuhni/kuhonnye-stoly/|ba|www.stuloff.com.ua

  1. بدون دیدگاه.

  1. بدون بازتاب

Free Web Hosting