مقدمه ایی بر کارآفرینی

شناسنامه:

نام کتاب : مقدمه‌ایی بر کارآفرینی

نویسنده : هیات نویسندگان‌)  ( Melito S.Salazar.Jr_ Sonia Tiong-Aquino_Paz H.Diazz

نام مترجم: سیامک نطاق

تعداد صفحات: ۱۸۸

ناشر‌: انتشارات کوهسار

سال انتشار:۱۳۸۰(چاپ دوم)

قیمت: ۱۲۵۰۰ریال

خلاصه:

در این کتاب به طور کلی اهمیت نقش کارآفرین در توسعه اقتصادی کشورها بررسی می‌شود.کارآفرین عوامل مختلف تولید را گرد هم می‌آورد و با تلاش و کوشش‌های خلاقه،فعالیتهای خود را به سمت موفقیت سوق می‌دهد.بدیهی است که انگیزه فعالیتهای کارآفرین،نفع شخصی است ولی ایجاد فضای مناسب برای کارآفرینی در کشورها ،منافع ملی به دنبال دارد.امروزه در کشورهای مختلف توجه خاصی به کارآفرینی و کارآفرینان می‌شود و تقویت کارآفرینی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه آن ،از ابزار پیشرفت اقتصادی کشورها،به ویژه کشورهای در حال توسعه شمرده می‌شود.

این کتاب شامل چهار بخش است:

بخش اول (توسعه کارآفرینی)با ارائه مبانی تئوری کارآفرینی و رابطه آن با توسعه اقتصادی آغاز می‌شود و با مطالعه کارآفرینی در جامعه ادامه می‌یابد و با تشریح وظایف دولت در ایجاد شرایط لازم برای کارآفرینی پایان می‌پذیرد.

بخش دوم (هویت کارآفرین)،فرد کارآفرین را بررسی می‌کند و به سئوال‌های اذهان جوانان کنجکاو پاسخ می‌دهد.مثل اینکه‌:چه کسی کارآفرین است؟چه صفاتی او را از دیگران متمایز می‌کند؟چه کارهایی می‌کند و چرا؟محل کار او کجاست؟در دوران کودکی دارای چه ویژگیهایی بوده است؟با مطالعه این بخش،دانشجو وادار به تفکر جدی درباره خود و آینده شغلی‌اش می‌شود.

بخش سوم(تاسیس و اداره شرکت) نگاهی به مسوولیتهای فرد کارآفرین دارد.چگونگی و اهداف کارآفرینی(شناسایی موقعیتهای تجاری و انتخاب آنها،برنامه‌ریزی و مراحل تاسیس شرکت،مدیریت بازاریابی،تولید و ملاحظات مالی آن)با در نظر گرفتن استعداد،وقت،انرژی و منابع دیگر فرد مشخص می‌شود.

بالاخره در بخش چهارم(موارد موفق کارآفرینی) گزارشهایی واقعی از سه مورد موفق کارآفر‌ینی مشتمل بر تئوریها،شیوه‌ها و بحثهای کارآفرینی،همچون روند کار در سالهای آغازین تاسیس،صفات و مشخصات کارآفرین و محیطی که در آن رشد کرده،آورده‌شده‌است.این موارد به عنوان الگویی برای اعتماد به نفس و ایجاد انگیزه دستیابی به اهداف در خوانندگان جوان ارائه شده‌است تا موجب جلب اشتیاق آنان شود.هر بخش شامل چندین فصل بوده و در پایان هر فصل نتیجه گیری کلی ارائه شده‌است.

این کتاب به منظور آشنایی صاحبنظران،مسوولان دولتی و خوانندگان جوان با دنیای کارآفرین توسط یک فیلیپینی نوشته شده‌است و سعی شده موضوع کارآفرینی از زوایای مختلف،از جمله توسعه ملی،نقش دولت،شناسایی و هدایت کارآفرینان و عملیات کارآفرینی بررسی گردد.این کتاب برای کشور فیلیپین تدوین شده و طبیعی است که ساختارهای اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی آن کشور مورد نظر نویسنده بوده است.لذا تحلیلهای ارائه شده و راه حلهای پیشنهادی لزوما منطبق با شرایط کشور ما نیست ولی خوانندگان علاقمند می‌توانند این موارد را با شرایط کشور خودمان مقایسه کرده و راه حل مناسب را بیابند.(نقل از مقدمه کتاب)

فهرست مطالب:

فصل اول:توسعه کارآفرینی

فصل دوم:هویت کارآفرین

فصل سوم:تاسیس و اداره شرکت

فصل چهارم:موارد موفق کارآفرینی

  1. بدون دیدگاه.

  1. بدون بازتاب

Free Web Hosting