سازمانهای کارآفرین

 

شناسنامه:          

نام کتاب:سازمانهای کارآفرین                     

نویسنده:جلیل صمدآقایی

تعداد صفحات:۳۵۰

ناشر:موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

سال انتشار:۱۳۷۸(چاپ اول)- ۱۳۸۲(چاپ دوم)

قیمت:۲۰۰۰۰ریال

خلاصه:                                                                   

مسائل امروز سازمانها با راه حلهای دیروز حل‌شدنی نیست و پیش‌بینی آینده ،مشکلات آتی را حل نمی‌کند بلکه باید برای پیش سازی آینده اقدام کرد.امروزه شرایط محیطی و قوائد بازی رقابت به حدی بی‌رحم،پیچیده ،پویا و نامطمئن گردیده که سازمانها دیگر نمی‌توانند تنها با تغییرات روبنایی مثل تغییر روشها،سیستمها،ساختار ،تکنولوژی و…حیات و بقای بلند مدت خود را تضمین کنند.سیستم پیشنهادات نمی تواند افراد را خلاق کند،نمی تواند قالبهای ذهنی غلط آنان را مورد شناسایی قرار داده و اصلاح کند.کار گروهی افرادی که مدلهای ذهنی غلط و توسعه نیافته دارند در حقیقت کارگروهی نیست بلکه گروه کاری است.لذا سازمانهای امروزی باید انقلابی در اذهان مدیران و کارکنان خود بوجود آورند تا اساسا مفهوم سازمان ،کار،کیفیت،رقبا،سود،و…در نظر آنها دگرگون شود.از اینرو مدیریت مدلهای ذهنیMindsets Management)‌) مطرح و مورد توجه قرار گرفته طوریکه وظیفه اصلی مدیر را شناسایی و اصلاح مدلهای ذهنی غلط کارکنان دانسته.بدین ترتیب نه تنها نقش سنتی مدیر،کارآمدی خود را از دست می‌دهد بلکه در چنین شرایطی عده‌ای به اثربخشی اصول مدیریت به دیده شک می‌نگرند.در واقع می‌توان اذعان داشت که امروزه سازمانها به کارآفرینان مدیر احتیاج دارند نه مدیران لایق و خوب یا حتی مدیران کارآفرین.امروزه سازمانها نمی توانند با تعداد اندکی افراد خلاق و کارآفرین و یا اجرای چند طرح کارآفرینانه بر رقبای کوچک ،چابک،منعطف،نوآور،فرصت‌گرا،و کم هزینه فایق آیند.آنها باید شرایطی را فراهم کنند تا همه کارکنان روحیه کارآفرینی پیدا کرده و بتوانند به راحتی،مستمر و بطور فردی یا گروهی فعالیتهای کارآفرینانه خود رابه اجرا درآورند.ایجاد چنین سازمانی در گرو عوامل کلیدی زیر است :

 

شناخت شرایط محیطی و رقابت فعلی و آتی

  • درک خطرها و عواقب وضع موجود و احساس نیاز به تغییر اساسی و بنیادی
  • شناخت ویژگی‌ها،جایگاه و اهمیت کارآفرینان(کسانی که به گفته شوپیتر موتور توسعه اقتصادی و به نظر دراکر الگوی جوانان آینده هستند)
  • شناخت ویژگیهای سازمان کارآفرین و بستر سازمانی مناسب برای جذب و رشد کارآفرینان.(پیشگفتارنویسنده)

 

 

 فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول:بررسی مطالعات کارآفرینی

فصل دوم:تعریفها،دیدگاهها و تحقیقات صاحبنظران

فصل سوم:ویژگیهای کارآفرینان

فصل چهارم:کارآفرینی درون سازمانی

فصل پنجم:کارآفرینی سازمانی

فصل ششم:ویژگی های سازمان کارآفرین

فصل هفتم:بررسی تطبیقی ابعاد مختلف سازمانهای سنتی و کارآفرین

فصل هشتم:سنجش بستر سازمانی کارآفرینی

فصل نهم:کارآفرینی در سازمانهای غیرانتفاعی

فصل دهم:تستهای خودشناسی

ضمیمه:راهنماهی تهیه نقشه کاری

منابع فارسی

منابع انگلیسی

  1. بدون دیدگاه.

  1. بدون بازتاب

Free Web Hosting