پل کروگمن ، نظریه جدید تجارت و توسعه صنعتی در ایران

اعطای جایزه نوبل اقتصاد در سال جاری به پل کروگمن که در ایران عمدتا به ستون نویس مخالف سیاستهای جنگ طلبانه دولت بوش شناخته شده است!!!، انسان را به یاد نوشته ساموئلسن در مقدمه کتابی از کروگمن در سال ۱۹۹۴ میاندازد که از وی به عنوان ستاره ای در کهکشان اقتصاد برای قرون ۲۰ و ۲۱ نام برده بود.
کروگمن اگرچه در فضای آکادمیک ایران ناشناخته بوده و جز یک کتاب ترجمه شده از وی و معدودی پژوهشهای مرتبط با تجارت درون رشته ای (۱) که به نوعی در حوزه نظریه پردازی کروگمن قرار دارد، ارجاعات قابل توجهی را نمیتوان در ادبیات اقتصادی کشور به وی مشاهده نمود. Nike Air Huarache Heren buy albion silver با این وجود کروگمن را میتوان اقتصاد دانی محسوب نمود که سیاستگذاران توسعه صنعتی کشور ناگزیر از مراجعه به آرا و عقاید وی خواهند بود. asics tenis sklep این اتفاقی است که تاکنون در بسیاری کشورها بروز داشته و اعطای جایزه نوبل به وی آ را تشدید خواهد کرد. در واقع مکرراتی نظیر توسعه خوشه های صنعتی ، کارآفرینی، نوآوری، و تجارت و صادرات را نمیتوان بطور کامل فهمید مگر آنکه کروگمن را به عنوان بنیانگذار نظریه جدید تجارت در نظر گرفته و فهمید. در این نوشته کوتاه تلاش میگردد تا کروگمن و نظریه جدید تجارت و ارتباط آن با توسعه صنعتی در ایران در حد مقدورات بیان گردد.

در طی دهه های اخیر سه دسته نظریات اقتصادی که عموما با لفظ “جدید” از سایر نظریه های اقتصادی جدا میگردند، مورد توجه غالب اقتصاددانان و سیاستگذاران توسعه بوده اند. Hogan Uomo Prezzi 2017 این سه دسته از آن رو جدید محسوب میگردند که بر دو مفروض پایه بازار انحصاری (۲) و بازده صعودی به مقیاس (۳) متکی هستند و بر این اساس با نظریه های کلاسیک و نئوکلاسیک متمایز هستند. این سه دسته نظریات عبارتند از: نظریه جدید رشد (۴) ،نظریه جدید جغرافیای اقتصادی (۵) و نظریه جدید تجارت (۶) که البته به باور کروگمن اطلاق لفظ جدید به این نظریات شاید خالی از ایراد نباشد. Air Max 90 Femme

 • ZOOM ALL OUT
 • در نظریات جدید رشد که در سه دسته فرعیتر قابل طبقه بندی هستند، عامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی در دراز مدت عنصر دانش و یادگیری و تجلی عینی (۷) آن بصورت ارتقای بهره وری (۸) و تحول تکنولوژیک (۹) دانسته میشود. adidas nmd donna

 • Adidas Zx 500 Donna
 • نظریات جدید جغرافیای اقتصادی از سوی دیگر بر عنصر مکان در پیدایش صرفه های خارجی مقیاس (۱۰) تاکید داشته و عواملی همچون فاکتورهای سه گانه مارشالی (۱۱) یا تنوع برشمرده جاکوبی (۱۲) را در رقابت پذیری مناطق خاص برای مدت طولانی توجیه میکنند.

 • Air Jordan 13 Uomo
 • آنچه نظریات جدید رشد و نظریات جدید جغرافیای اقتصادی را به یکدیگر پیوند داده و چهارچوبی واحد را فراهم میکند که رشد و توسعه بلند مدت اقتصادی قابل درک و برنامه ریزی شود، نظریه جدید تجارت است که به لحاظ تاریخی قبل از نظریه جدید جغرافیای اقتصادی نضج یافته است. Kansas Jayhawks Jerseys cheap albion gold در نظریه جدید تجارت که کروگمن به همراه سایرین قادر به بسط آن بوده است، انتفاع اصلی از ادغام در اقتصاد جهانی هنگامی میسر میگردد که تجارت درون رشته ای ( مثلا صادرات متقابل محصولات مشابه) شکل گرفته باشد. cheap albion silver البته این محصولات فقط در شکل ژنریک مشابه بوده و بواسطه نوآوری در آنها، هر یک عملا در یک بازار غیر رقابتی در دو کشور طرف تجاری عرضه میگردند. به این ترتیب از فرار معکوس سود سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز ممانعت به عمل میآید که خود نیازمند تبیینی جداگانه است. Parajumpers Femme تجارت درون رشته ای نیز فقط زمانی حاصل میگردد که نظام اقتصادی در نهادینه کردن نوآوری موفق بوده باشد و این میسر خواهد بود اگر یادگیری و تحول فنی در درون سیستم نهادینه شده باشند.

 • ADIDAS ZX 700
 • اما این نهادینه شدن فقط در برخی نقاط و نه همه پهنه و گستره جغرافیائی تولید اقتصادی حاصل خواهد شد.

 • AIR ZOOM STRUCTURE 20
 • cheap albion gold

 • AIR ZOOM VOMERO 12
 • چنان نقاطی خوشه ها و تجمع های جغرافیائی تولید کنندگان هستند که اولا از صرفه های خارجی مقیاس برخوردار بوده و ثانیا دسترس پذیری بازار برایشان حداکثر شده است. چهارچوب فراهم شده از نظریات جدید جغرافیای اقتصادی و تجارت که کروگمن پرچمدار نظریه پردازی در هر دو حوزه برای مدت بیش از ۲ دهه بوده است، این امکان را میدهد تا رشد و توسعه بلند مدت اقتصادی قابل فهم شده و بتوان برای آن برنامه ریزی نمود. بعلاوه کار کروگمن و اقتصادانان همفکرش این امکان را فراهم میکند تا راه ادغام در اقتصاد جهانی از طریق ادغام در اقتصادهای منطقه ای را نیز برنامه ریزی و مدیریت نمود.

  اما نظریات کروگمن را بطور مشخص میتوان برای کشورهای در حال توسعه ای نظیر ایران جذابتر یافت. Nike buty albion silver در بسیاری از این کشورها توسعه هم در عرصه جغرافیائی و هم به لحاظ ترکیب فعالیتهای اقتصادی نامتوازن بوده است. Air Jordan 11 Retro این کشورها به دلیل چنان عدم توازنهای ساختاری و جغرافیائی با محدودیتهای قابل توجهی برای ادغام موفق و مطلوب در اقتصاد جهانی مواجهند و لذا حتی بیش از کشورهای توسعه یافته نیازمند مشارکت فعالانه و موثر در پیمانهای تجارت منطقه ای هستند. Canada Goose Montebello Parka این کشورها در بسیاری موارد اقدام به تهیه طرحهای آمایش صنعتی میکنند که غالبا درونگرا و مبتنی بر چهارچوبهای سنتی تحلیلی استوار بوده و لذا عنصر ادغام در آنها غایب است.

 • AIR ZOOM VOMERO 11
 • بنابراین طیف وسیعی از این کشورها اگرچه اقدام به تاسیس ابتکارات اقتصادی نظیر مناطق آزاد و ویژه تجاری میکنند، اگرچه سیاستهای توسعه خوشه های صنعتی را دنبال میکنند، اگرچه برای توسعه کارآفرینی بودجه های هنگفتی را اختصاص میدهند، اگرچه بر دانش بنیانی و فن محوری تاکید دارند و اگرچه سیاستهای اجرای عدالت اقتصادی از طریق توسعه صنعتی نواحی محرومتر و کم توسعه را دنبال میکنند، در عمل کمتر توان و قابلیت مشارکت موثر و کارآمد در فرایند جهانی سازی را پیدا میکنند. بطور مثال مطالعات در دانشگاه اصفهان نشان میدهد که شاخص گروبل – لوید (۱۳) تجارت درون رشته ای بین ایران و اتحادیه اروپا نزدیک به صفر است ‌و این فقط ترکیه است که قادر به ارتقای تجارت درون رشته ای خود با آن به میزانی فراتر از نصف صادرات بوده ایم.
  توسعه صنعتی فرایندی دانسته شده است که طی آن جدای از رشد در درآمد سرانه واقعی، ترکیب و ساختار تولید اقتصادی نیز تغییر میکند. nike air max 2016 goedkoop buy albion gold De\’Anthony Thomas – Oregon Ducks در این تغییر عاملین اقتصادی از برخی آشیانهای تولید (۱۴) خارج و در آشیانهای جدید تولید منزل میکنند. Mens Air Jordan 11 Kyle Hendricks Authentic Jersey albion gold دست آوردهای کار کروگمن در حوزه جغرافیای جدید اقتصادی و نظریه جدید تجارت منطق پایه برای چنان تحول در ساختار تولید اقتصادی در گستره جغرافیائی را فراهم میکند. new balance 373 uomo prezzo

 • Adidas Yeezy 350 Donna
 • تنها در بستر نظریه های جدید رشد، جغرافیای اقتصادی و تجارت است که آمایش صنعتی ما مطابق مقتضیات زمان بوقوع خواهد پیوست. Nike Heren کروگمن برای توسعه صنعتی در ایران پیامهائی جدی دارد و کروگمن را بایستی جدی گرفت. Bo Scarbrough Jersey او یک فوق ستاره اقتصادی در حوزه رشد و توسعه اقتصادی دراز مدت کشورهای در حال توسعه است.

  ۱/ Intra-industry trade
  2. Monopolistic Competition
  3. Increasing return to scale
  4. nike free run 5.0 homme

 • Nike Air Max 2017 Bianche
 • New Growth Theory
  5.

 • Nike Air Max 90 Heren groen
 • New Economic Geography
  6. Kevin Faulk New Trade Theory
  7. Artifact
  8. hollister pas cher Air Max BW productivity
  9.

 • Nike Air Max 90 Men
 • buy albion gold Technological change
  10. External Economies of Scale
  11. Marshallian push factors
  12. New Balance 990 męskie Jacobian pull factors
  13. Grubel-Lloyed Index
  14.

  1. بدون دیدگاه.

  1. بدون بازتاب

  Free Web Hosting