راههای توسعه کارآفرینی در ایران

شناسنامه

نام کتاب : راههای توسعه کارآفرینی زنان در ایران

نویسنده : فیروزه صابر

تعداد صفحات:۱۷۶

ناشر: موسسه انتشارات روشنگران و مطالعات زنان

سال انتشار:۱۳۸۱

قیمت:۱۴۰۰۰ ریال

خلاصه :

کارآفرینی مقوله‌ایی است که در شرایط خطر‌خیز و پرابهام و از طریق کشف فرصتها و بهره‌گیری از منابع پدید می‌آید.خلق ابتکارها و نوآوریها و ایجاد کسب‌و‌کارهای جدید قابلیتی را نیازمند است که در عنصر کارآفرینی یافت می‌شود.از این رو دنیای کنونی توانسته‌است این فرآیند را با همه ویژگیهایش به خوبی دریابد و در سالیان اخیر این دریافت را در مورد زنان تعمیق بخشیده‌است.

آموزه و دستاوردی که می‌توان از این تجارب برای توسعه کارآفرینی زنان در ایران دست‌چین کرد،تدابیر و ابتکاراتی است که در این راه بکار بسته و توانسته‌اند حضور کثیری از قابلیت‌های زنان کارآفرین را در بستر پرورشی مناسب به حضور فعال در صحنه عمل ظاهر نمایند.در این بستر ضمن مطالعاتی وسیع در مورد مفهوم و ویژگیهای کارآفرینی،موانع زنان کارآفرین را در شرایط و مناطق گوناگون مورد شناخت قرار داده‌اند.

با کشف موانع مذکور،راههای مناسبی را برحسب شرایط و امکانات بالقوه و بالفعل برای توسعه این فرآیند انتخاب کرده و در مسیر تجربه به تکامل برنامه‌های توسعه‌ایی خود پرداخته‌اند،در سیاست‌گذاریها و برنامه‌ریزیها و اقدامات انجام شده در کشورهای مورد بررسی،هم دولت‌ها نقش بسیار تعیین‌کننده و اساسی داشته‌اند و هم نقش نهادهای غیر دولتی اثربخش بوده است.

در مطالعات انجام شده چنین دریافت شد که آنها در چهار محور اصلی فعالیتهای خود را سامان داده‌اند :

۱) قابلیت آفرینی از طریق افزایش دانش و مهارت

۲) ایجاد فرصتهای کسب‌وکار در بخشهای مختلف اقتصادی

۳) واگذاری امکانات ایجاد کسب‌و‌کار از جمله تسهیلات مالی

۴) تشکیل شبکه‌های محلی،منطقه‌ای و جهانی برای زنان کارآفرین

این اقدامات سبب شد تا در بسیاری از کشورها زنان کارآفرین سهم عمده‌ای در فعالیت‌های کارآفرینانه جوامع خویش به عهده گیرند و اقتصاد ملی را تا حد زیادی به خود متکی نمایند.

این تجارب یقینا می تواند برای توسعه کارآفرینی زنان در ایران آموزنده باشد.هرچند که کشف محدودیت‌ها و موانع زنان کارآفرین در ایران در برخی ابعاد نتایج متفاوتی را با آنان در بر خواهد داشت.

به منظور کشف موانع کارآفرینی زنان در ایران و رسیدن به راهکارهای مناسب جهت توسعه این امر در جامعه،مطالعه‌ایی در مورد ۲۰ کارآفرین زن در ایران صورت گرفته که بخش اصلی این تحقیق می‌باشد.آنان در سالهای اخیر به ایجاد کسب و کاری نو مبادرت نموده و توانسته‌اند با تدابیر و ابتکارات خود،موانع را پشت سر گذارند.مطالعه هر یک از انان به صورت موردی(case) نیز تدوین شده است.

محدودیتها و موانع بدست آمده در سر راه فعالیت‌های کارآفرینانه این زنان کارآفرین جمع‌بندی و در سه دسته اصلی موانع فردی،موانع سازمانی و موانع محیطی جای داده شده اند.موانع فردی،محدودیتهای خانوادگی و عملی را در بر می گیرد.در موانع سازمانی،محدودیت‌ها ناشی از محیط درون کسب‌و‌کار می‌باشد که به اجزای دیگری هم چون موانع مالی،موانع فیزیکی،موانع پرسنلی و موانع بازاریابی تقسیم شده است.موانع محیطی،محدودیتهای فرهنگی ـ اجتماعی و حقوقی را شامل می گردد.

بررسی عملکرد کارآفرینان مورد مطالعه نشان از آن دارد که از حصار موانع فوق عبور کرده و با خلق اثر و بکارگیری تدابیری نو،مسیر کارآفرینی خویش را گشوده اند.شناخت و تحلیل این مهم نیز در تحقیق حاضر،منظورنظر می‌باشد.

مطالعه حاصل از تجارب سایر کشورها و شناخت موانع کارآفرینان مورد مطالعه در ایران فرصتی فراهم ساخت تا بتوان الگویی برای توسعه کارآفرینی زنان بر اساس ارزشهای مقبول فرهنگ ملی و مذهبی خود پیشنهاد کرد.

در این الگو سه استراتژی مدنظر می‌باشد.استراتژی نخست حفظ نهاد خانواده است.در شرایطی که پذیرفته‌ایم نهاد خانواده به عنوان بنیانی‌ترین تشکل اجتماعی است و تزلزل در آن ناهنجاریهای اجتماعی زیادی را در پی خواهد داشت،کارآفرینی زنان با حفظ خانواده بی‌ارتباط نیست.دو استراتژی دیگر،دولت به عنوان سیاستگذار و نهادهای غیر‌دولتی به عنوان اجراکننده و حمایت‌کننده می‌باشند.

نقش دولت بسترساز،سیاستگذار و حمایت‌کننده است و وظایفی در این رابطه میتواند تقبل کند.نهادهای غیر‌دولتی که منظور سازمانهای غیر‌دولتی(NGO)،تعاونی‌ها و موسسات خصوصی می باشد،می توانند عامل مهمی در ترغیب و ترویج کارآفرینی باشند.

به این ترتیب زنان کارآفرین در پیوند این سه محور اساسی که هر یک در جایگاه خویش نقش حمایت‌کننده و بسترساز را دارند،قرار می‌گیرند.هر چه نقش این عناصر در پرورش زنان کارآفرین و زدودن موانع موجود اثرگذارتر باشد،توسعه کارآفرینی در کشور معنای بیشتری خواهد یافت.(نقل از خلاصه کتاب)

این کتاب مقوله‌های فوق را مورد بررسی قرار داده است.

فهرست مطالب:

پیشگفتار

خلاصه

فصل اول:کلیاتی در مورد کارآفرینی

فصل دوم:کارآفرینی زنان در جهان

فصل سوم:کارآفرینی زنان در ایران

فصل چهارم:الگوی پیشنهادی توسعه کارآفرینی زنان در ایران

واژه نامه

فهرست جداول و نمودارها

منابع و ماخذ

|http://www.stuloff.com.ua/ofisnaya-mebel/ofisnye-kresla/|ba|www.stuloff.com.ua

کارآفرین(جلد اول)

شناسنامه:

نام کتاب :کارآفرینی(جلد اول)

نویسنده:رابرت دی.هیسریچ،مایکل پی.پیترز

ترجمه:دکتر سید‌علیرضا فیض‌بخش(عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف)،دکتر حمیدرضا تقی‌یاری

تعداد صفحات:۴۶۰

ناشر:موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

سال انتشار:

قیمت  :

خلاصه:

شروع و اداره فعالیت اقتصادی نوپا مستلزم تلاش و ریسک قابل‌ملاحظه ای است تا بتوان بر سکون اولیه خلق چیزی تازه غلبه کرد.ضمن خلق و رشد فعالیت کارآفرینانه نوپا ،کارآفرین ریسک و مسئولیت توسعه و حفظ بقای آن را به جان میخرد و از پاداشهای متعاقب آن بهره می برد.این واقعیت که تحقیقات روزافزونی درباره کارآفرینی انجام می گیرد،تعداد زیادی سمینار و دوره‌های دانشگاهی برگزار می‌شود،بیش از دومیلیون فعالیت اقتصادی نوپا هر ساله به رغم ۷۰ درصد شکست شروع به کار می‌کنند،توجه و پوشش خبری خاص رسانه‌ها و بلاخره اهمیتی که صنایع به توسعه و کنترل هم زمان نظامهای اقتصادی می‌دهند گواه این مدعاست که مشتریان،افراد شاغل،و دولت توجه زیادی به کارآفرینی دارند(از مقدمه کتاب).

این کتاب شامل ۳ بخش و ۱۲ فصل می‌باشد.بخش نخست با عنوان «ابعاد کارآفرینی»معرف کارآفرین و فرآیند کارآفرینانه از دیدگاه تحقیقی و تجربی است.نقش و ماهیت کارآفرینی سازوکاری است برای خلق فعالیتهای کارآفرینانه نوپا و تاثیر بر توسعه اقتصادی و همچنین بررسی جنبه‌های شغلی و جهت‌گیری آتی کارآفرینی.ویژگیها و سابقه کارآفرینان و نیز روشهایی برای خودارزیابی اشخاص و جنبه های گوناگون کارآفرینی بین‌الملل نیز در این بخش مطرح شده‌اند.

در بخش دوم با عنوان «ایجاد و آغاز به کار فعالیت کارآفرینانه»تمامی عوامل فرآیند کارآفرینانه مطرح شده است که در خلق فعالیت کارآفرینانه نوپا دخیل‌اند.پس از بحث درباره خلاقیت و دستیابی به محدوده درست فعالیت اقتصادی ،جنبه های حقوقی مطرح شده‌است،از آن جمله حمایت از مالکیت معنوی،و مسئولیت و ایمنی کالای تولیدی.همچنین مسائل مهم در طرح تجاری و در فصلی نیز مولفه‌های اصلی طرح تجاری عنوان شده است از جمله طرح بازاریابی،طرح مالی و طرح سازمانی.

یکی از مشکل‌ترین جنبه‌های ایجاد و راه‌اندازی فعالیت کارآفرینانه نوپا ،به طور خاص در بخش سوم با عنوان «تامین مالی فعالیت کارآفرینانه»مطرح شده است.در این بخش ابتدا منابع مختلف سرمایه مطرح شده و به طور خاص دو ساز‌وکار اولیه تامین مالی بررسی شده است؛یعنی سرمایه ریسکی غیر رسمی،و سرمایه فعالیت کارآفرینانه.( نقل از مقدمه کتاب)

فهرست مطالب:

بخش اول:ابعاد کارآفرینی

فصل۱:ماهیت و اهمیت کارآفرینان

فصل۲:دید کارآفرینی و کارآفرینی درون سازمانی

فصل ۳:کارآفرین فردی

فصل ۴:فرصتهای کارآفرین بین المللی

بخش دوم:ایجاد و آغاز به کار فعالیت کارآفرینانه

فصل۵:خلاقیت و ایده فعالیت اقتصادی

فصل۶:مسائل حقوقی کارآفرین

فصل۷:طرح تجاری:خلق و آغاز فعالیت کارآفرینانه

فصل۸:طرح بازاریابی

فصل۹:طرح مالی

فصل۱۰:طرح سازمانی

بخش سوم:تامین مالی فعالیت کارآفرینانه نوپا

فصل۱۱:منابع سرمایه

فصل۱۲:سرمایه ریسکی غیر رسمی و سرمایه فعالیت کارآفرینانه

|http://www.stuloff.com.ua/kuhni/kuhonnye-stoly/|ba|www.stuloff.com.ua

مقدمه ایی بر کارآفرینی

شناسنامه:

نام کتاب : مقدمه‌ایی بر کارآفرینی

نویسنده : هیات نویسندگان‌)  ( Melito S.Salazar.Jr_ Sonia Tiong-Aquino_Paz H.Diazz

نام مترجم: سیامک نطاق

تعداد صفحات: ۱۸۸

ناشر‌: انتشارات کوهسار

سال انتشار:۱۳۸۰(چاپ دوم)

قیمت: ۱۲۵۰۰ریال

خلاصه:

در این کتاب به طور کلی اهمیت نقش کارآفرین در توسعه اقتصادی کشورها بررسی می‌شود.کارآفرین عوامل مختلف تولید را گرد هم می‌آورد و با تلاش و کوشش‌های خلاقه،فعالیتهای خود را به سمت موفقیت سوق می‌دهد.بدیهی است که انگیزه فعالیتهای کارآفرین،نفع شخصی است ولی ایجاد فضای مناسب برای کارآفرینی در کشورها ،منافع ملی به دنبال دارد.امروزه در کشورهای مختلف توجه خاصی به کارآفرینی و کارآفرینان می‌شود و تقویت کارآفرینی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه آن ،از ابزار پیشرفت اقتصادی کشورها،به ویژه کشورهای در حال توسعه شمرده می‌شود.

این کتاب شامل چهار بخش است:

بخش اول (توسعه کارآفرینی)با ارائه مبانی تئوری کارآفرینی و رابطه آن با توسعه اقتصادی آغاز می‌شود و با مطالعه کارآفرینی در جامعه ادامه می‌یابد و با تشریح وظایف دولت در ایجاد شرایط لازم برای کارآفرینی پایان می‌پذیرد.

بخش دوم (هویت کارآفرین)،فرد کارآفرین را بررسی می‌کند و به سئوال‌های اذهان جوانان کنجکاو پاسخ می‌دهد.مثل اینکه‌:چه کسی کارآفرین است؟چه صفاتی او را از دیگران متمایز می‌کند؟چه کارهایی می‌کند و چرا؟محل کار او کجاست؟در دوران کودکی دارای چه ویژگیهایی بوده است؟با مطالعه این بخش،دانشجو وادار به تفکر جدی درباره خود و آینده شغلی‌اش می‌شود.

بخش سوم(تاسیس و اداره شرکت) نگاهی به مسوولیتهای فرد کارآفرین دارد.چگونگی و اهداف کارآفرینی(شناسایی موقعیتهای تجاری و انتخاب آنها،برنامه‌ریزی و مراحل تاسیس شرکت،مدیریت بازاریابی،تولید و ملاحظات مالی آن)با در نظر گرفتن استعداد،وقت،انرژی و منابع دیگر فرد مشخص می‌شود.

بالاخره در بخش چهارم(موارد موفق کارآفرینی) گزارشهایی واقعی از سه مورد موفق کارآفر‌ینی مشتمل بر تئوریها،شیوه‌ها و بحثهای کارآفرینی،همچون روند کار در سالهای آغازین تاسیس،صفات و مشخصات کارآفرین و محیطی که در آن رشد کرده،آورده‌شده‌است.این موارد به عنوان الگویی برای اعتماد به نفس و ایجاد انگیزه دستیابی به اهداف در خوانندگان جوان ارائه شده‌است تا موجب جلب اشتیاق آنان شود.هر بخش شامل چندین فصل بوده و در پایان هر فصل نتیجه گیری کلی ارائه شده‌است.

این کتاب به منظور آشنایی صاحبنظران،مسوولان دولتی و خوانندگان جوان با دنیای کارآفرین توسط یک فیلیپینی نوشته شده‌است و سعی شده موضوع کارآفرینی از زوایای مختلف،از جمله توسعه ملی،نقش دولت،شناسایی و هدایت کارآفرینان و عملیات کارآفرینی بررسی گردد.این کتاب برای کشور فیلیپین تدوین شده و طبیعی است که ساختارهای اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی آن کشور مورد نظر نویسنده بوده است.لذا تحلیلهای ارائه شده و راه حلهای پیشنهادی لزوما منطبق با شرایط کشور ما نیست ولی خوانندگان علاقمند می‌توانند این موارد را با شرایط کشور خودمان مقایسه کرده و راه حل مناسب را بیابند.(نقل از مقدمه کتاب)

فهرست مطالب:

فصل اول:توسعه کارآفرینی

فصل دوم:هویت کارآفرین

فصل سوم:تاسیس و اداره شرکت

فصل چهارم:موارد موفق کارآفرینی

کارآفرینی موفق

شناسنامه:

نام کتاب :کارآفرینی موفق(مهارتهای ایجاد یک شرکت سودآور)

ترجمه و گردآوری : دکتر علیرضا علی احمدی(دانشیار دانشگاه علم و صنعت(-مهندس پیمان اخوان(دانشجوی دکترای مهندسی صنایع)

تعداد صفحات :۲۶۵

ناشر:انتشارات تولید دانش

سال انتشار:۱۳۸۳

قیمت:۲۵۰۰۰ ریال

خلاصه:

شروع به کار یک شرکت و کسب و کار جدید فرآیند خیلی مشکلی است اما بسیاری از دلسردی‌ها از انتظارات غیر واقعی ناشی می‌شود.بعضی کارآفرینان کسانی هستند که می‌خواهند دست به اقدام برای شروع بزنند اما نمی‌دانند از کجا شروع کنند و چه انتظاری داشته‌باشند.در این کتاب فرمولهای کلاسیکی برای موفقیت ارائه شده‌است که دور از ذهن نیز نمی‌باشند.زندگی در دوره آغازین به روشنی توصیف شده‌است و حکایت واقعی در جهان این است که موفقیت و شکست با یکدیگر توام هستند.پند و نصیحتهای ما برای ایجاد ثروت و یا استفاده از سرمایه موسس و گزینه‌های مختلف انتخاب ارائه شده‌است.

در کل،کتاب حاضر در بر گیرنده مهارتهایی است که راهنمای بسیار اثربخشی برای کارآفرینان و علاقمندان به تاسیس و بهره‌برداری از کسب و کارهای موفق و سودآور است.مطالعه این کتاب به کلیه کارآفرینان،مهندسین،مدیران و تحصیلکردگانی که بدنبال ورود به بازار کار و ایجاد یک حرفه،شغل،کسب و کار و شرکت موفق هستند توصیه می‌شود.(نقل از مقدمه کتاب)

فهرست مطالب:

فصل ۱: فرصتهای کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار

فصل۲:چالشهای پیش روی موسس کسب و کار

فصل۳:وضعیت زندگی موسس در دوران راه اندازی کسب و کار

فصل ۴:تکنولوژی محوری یا مشتری‌گرایی در ایجاد کسب و کار

فصل۵:کسب و کار با رشد بالا تحت چه شرایطی مطلوب است؟

فصل۶:اطلاعات مالی برای موسسین کسب و کارهای جدید

فصل۷:شناخت عناصر موفقیت یک کسب وکار نوپا

فصل۸:تیم مدیریت و هیآت مدیره را برای شروع کسب و کار تشکیل دهیم؟

فصل۹:،بازارها و مشتریان اصلی را ارزیابی کنید

فصل۱۰:محصول یا خدمات خود را تعریف کنید

فصل۱۱:طرح تجاری و برنامه کسب و کار خود را بنویسید

فصل۱۲: موضوعات سرمایه گذاری(جذب سرمایه،جلب نظر سرمایه داران)

پیوستها

A- ضوابط حقوقی برای تاسیس یک شرکت در ایران

B- فرمهای تهیه طرح اجرائی برای یک کسب و کار

C- مبانی و چگونگی تهیه طرح شغلی

|http://baly.com.ua/gallery/13/|ba|baly.com.ua

سازمانهای کارآفرین

 

شناسنامه:          

نام کتاب:سازمانهای کارآفرین                     

نویسنده:جلیل صمدآقایی

تعداد صفحات:۳۵۰

ناشر:موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

سال انتشار:۱۳۷۸(چاپ اول)- ۱۳۸۲(چاپ دوم)

قیمت:۲۰۰۰۰ریال

خلاصه:                                                                   

مسائل امروز سازمانها با راه حلهای دیروز حل‌شدنی نیست و پیش‌بینی آینده ،مشکلات آتی را حل نمی‌کند بلکه باید برای پیش سازی آینده اقدام کرد.امروزه شرایط محیطی و قوائد بازی رقابت به حدی بی‌رحم،پیچیده ،پویا و نامطمئن گردیده که سازمانها دیگر نمی‌توانند تنها با تغییرات روبنایی مثل تغییر روشها،سیستمها،ساختار ،تکنولوژی و…حیات و بقای بلند مدت خود را تضمین کنند.سیستم پیشنهادات نمی تواند افراد را خلاق کند،نمی تواند قالبهای ذهنی غلط آنان را مورد شناسایی قرار داده و اصلاح کند.کار گروهی افرادی که مدلهای ذهنی غلط و توسعه نیافته دارند در حقیقت کارگروهی نیست بلکه گروه کاری است.لذا سازمانهای امروزی باید انقلابی در اذهان مدیران و کارکنان خود بوجود آورند تا اساسا مفهوم سازمان ،کار،کیفیت،رقبا،سود،و…در نظر آنها دگرگون شود.از اینرو مدیریت مدلهای ذهنیMindsets Management)‌) مطرح و مورد توجه قرار گرفته طوریکه وظیفه اصلی مدیر را شناسایی و اصلاح مدلهای ذهنی غلط کارکنان دانسته.بدین ترتیب نه تنها نقش سنتی مدیر،کارآمدی خود را از دست می‌دهد بلکه در چنین شرایطی عده‌ای به اثربخشی اصول مدیریت به دیده شک می‌نگرند.در واقع می‌توان اذعان داشت که امروزه سازمانها به کارآفرینان مدیر احتیاج دارند نه مدیران لایق و خوب یا حتی مدیران کارآفرین.امروزه سازمانها نمی توانند با تعداد اندکی افراد خلاق و کارآفرین و یا اجرای چند طرح کارآفرینانه بر رقبای کوچک ،چابک،منعطف،نوآور،فرصت‌گرا،و کم هزینه فایق آیند.آنها باید شرایطی را فراهم کنند تا همه کارکنان روحیه کارآفرینی پیدا کرده و بتوانند به راحتی،مستمر و بطور فردی یا گروهی فعالیتهای کارآفرینانه خود رابه اجرا درآورند.ایجاد چنین سازمانی در گرو عوامل کلیدی زیر است :

 

شناخت شرایط محیطی و رقابت فعلی و آتی

  • درک خطرها و عواقب وضع موجود و احساس نیاز به تغییر اساسی و بنیادی
  • شناخت ویژگی‌ها،جایگاه و اهمیت کارآفرینان(کسانی که به گفته شوپیتر موتور توسعه اقتصادی و به نظر دراکر الگوی جوانان آینده هستند)
  • شناخت ویژگیهای سازمان کارآفرین و بستر سازمانی مناسب برای جذب و رشد کارآفرینان.(پیشگفتارنویسنده)

 

 

 فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول:بررسی مطالعات کارآفرینی

فصل دوم:تعریفها،دیدگاهها و تحقیقات صاحبنظران

فصل سوم:ویژگیهای کارآفرینان

فصل چهارم:کارآفرینی درون سازمانی

فصل پنجم:کارآفرینی سازمانی

فصل ششم:ویژگی های سازمان کارآفرین

فصل هفتم:بررسی تطبیقی ابعاد مختلف سازمانهای سنتی و کارآفرین

فصل هشتم:سنجش بستر سازمانی کارآفرینی

فصل نهم:کارآفرینی در سازمانهای غیرانتفاعی

فصل دهم:تستهای خودشناسی

ضمیمه:راهنماهی تهیه نقشه کاری

منابع فارسی

منابع انگلیسی

جایگاه مدیریت منابع انسانی در ایران

یکی از مهمترین مسائلی مطرح در کشورها ی توسعه یافته بررسی جایگاه مدیریت در منابع انسانی است که در کشورهای پیشرفته برای کشف نیروهای کار خلاق مورد ارزیابی قرار می گیرد در نتیجه مهمترین علت پیشرفت کشورهای توسعه یافته را همین موضوع می دانند .

تعریف مدیریت منابع انسانی در کشورهای پیشرفته
کاربرد نیروی کار در صنعت از مهمترین عوامل تاثیر گذار تغییر و تحول در بخشهای مختلف اقتصادی کشورهای پیشرفته است و اینکه مدیریت منابع انسانی چگونه تعریف می شود از مسائل مطرح برای توسعه بازار ها در کشورهای توسعه یافته می باشد و اگر این مسائل در اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرارگیرد تاثیرات بسزایی در روند توسعه اقتصادی خواهد داشت .
مدیریت منابع انسانی به عنوان سیستمی منسجم و بهم پیوسته دارای وظایف و عملکرد های مشخص در سازمان است و سیستم های مختلفی را داراست تعریف می شود وهمچنین می توان مدیریت منابع انسانی را سیاستها و سیستم هایی که بر رفتار و عملکرد کارکنان تاثیر می گذارد تعریف کرد و توسعه نیروی انسانی شامل برنامه ها و فعالیت هایی است که برای بهبود عملکرد کارکنان اطلاق می شود و از مهمترین اهداف این برنامه جلوگیری از مشکلات و چالش های آتی و همچنین حل مشکلات فعلی است .

بررسی روابط و پایه های مدیریت و رقابت سازمانی
یکی از عواملی که می تواند منجر به برتری رقابت سازمان ها شود دانش متراکم منابع انسانی است که به طور یقین منحصر به فرد خواهد بود در هر سازمانی برای برتری رقابتی عملکردها یی چون محیط بیرونی، محیط درونی، نقش مدیریت منابع انسانی، فلسفه مدیریت و شیوه های رهبری و آثار آن بر مدیران منابع انسانی و عملکردهای تیمی یا فردی مد نظر است و مهمترین فعالیت هایی که در حوزه منابع انسانی از سوی سازمان ها باید صورت گیرد می توان به طراحی ، تجزیه و تحلیل شغل، جذب و آموزش نیروی انسانی اشاره کرد .

توسعه نیروی انسانی معلول آموزش است
از مهمترین راهکار های توسعه نیروی انسانی ارائه آموزش یا مربیگری و تغییر در فعالیت های کارکنان از طریق آموزش است است.بهبود کیفیت، حفظ کارکنان کلیدی، رویارویی با چالش های رقابت و تغییرات اجتماعی، به کارگیری پیشرفت های تکنولوژی و تغییر در طراحی کار از جمله مهترین اقدامات توسعه نیروی انسانی است .
اما مهمترین مسئله ای که برای توسعه و گسترش ابعاد مختلف اقتصادی مد نظر قرار می گیرد آموزش به کارکنان است ودر اصل آموزش، فرآیند برنامه ریزی شده ای برای اصلاح و بهبود شرایط اقتصادی می باشد همچنین نتیجه مثبت و اثر بخشی بر روند فعالیت بخشهای مختلف اقتصادی خواهد داشت
در ادامه میتوان به مدیریت عملکرد ، مدیریت انگیزش، رضایت شغلی، افزایش کارایی که از مهمترین ابزارهای دستیابی پیشرفت اقتصادی است نام برد
گفتنی است در کنار دو گزینش آموزش و دستیابی به توسعه اقتصادی بالخص صنعت ، مسئله استراتژیک مطرح است که شامل تمام فعالیت هایی می باشد که بر رفتار و تلاشهای افراد و کسب و کار اثر گذار است در نتیجه همواره به عنوان زیر مجموعه مدیریت منابع انسانی مورد توجه قرار می گیرد
همچنین برای مدیریت منابع انسانی استراتژیک چهار مفهوم مورد استفاده چون برنامه ریزی ، رویکرد همسو و هماهنگ، در جهت طراحی مدیریت سیستم پرسنلی، پیوند فعالیت های مدیریت منابع انسانی، در نظر گرفتن افراد سازمان به عنوان یک منبع استراتژیک مورد بررسی قرار می گیرد و جالب اینکه توانمند سازی نیروی انسانی در سازمانهای طراز اول جهان از طریق مدیریت منابع انسانی ضروری است و در این خصوص می توان به مواردی چون رقابت شدید، پیدایش کارکنان دانش، نوآوری سریع تکنولوژی ، شکل گیری اقتصاد مبتنی بر دانش در جهت توسعه مدیریت منابع انسانی اشاره کرد .

منبع : creativity.ir

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای علمی مراکز کارآفرینی کشور در دانشگاه کاشان

در این نمایشگاه برخی شرکت‌های کشور محصولات خود را شامل صنایع نفت، پتروشیمی، نساجی، خودرو، انرژی هسته‌ای، سیمان، نانو و کشاورزی ارائه کرده‌اند.

ایلنا: همزمان با نخستین همایش کارآفرینی دانشگاه کاشان نمایشگاه دستاوردهای علمی مراکز کارآفرینی کشور در این دانشگاه برپا شد.
رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه کاشان در حاشیه برگزاری این همایش در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در کاشان گفت: در این نمایشگاه، دستاوردهای علمی و صنعتی کارآفرینان برتر کشور در ۲۰ غرفه ارائه شده است.
غلامحسین صدیفیان افزود: در این نمایشگاه برخی شرکت‌های کشور محصولات خود را شامل صنایع نفت، پتروشیمی، نساجی، خودرو، انرژی هسته‌ای، سیمان، نانو و کشاورزی ارائه کرده‌اند و شرکت‌کنندگان ضمن عرضه آخرین دستاوردهای خود از نزدیک با دانشجویان و کارشناسان به بحث و تبادل نظر علمی و تحقیقاتی می‌پردازند.
وی افزود: این نمایشگاه با هدف ارائه توانمندی‌های کارآفرینان برتر، ترویج روحیه و فرهنگ کارآفرینی و خلاقیت، ارائه آخرین یافته‌های علمی و نظری دانشمندان در این زمینه، تبادل‌نظر و ارائه تجارب میان صاحب‌نظران، تصمیم‌گیران و مجامع دانشگاهی در حوزه کارآفرینی و نیز ارائه راهکارها و دست‌آوردهای کاربردی دانش‌محور و به کارگیری آن در تصمیمات کلان کشور در دانشگاه کاشان برپا شده ‌است.
مرجع:بازار کار

انسان کارآفرین انسان توسعه‌ یافته است

معاون برنامه‌ ریزی استاندار گلستان گفت: انسان کارآفرین، انسان توسعه‌یافته است و ایجاد اشتغال یکی از اولویت‌های کشور است.

به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، عباس نیاوند بعد از ظهر امروز در همایش تعاون و کارآفرینی که در سالن فرهنگی ـ هنری ارشاد اسلامی شهرستان گنبدکاووس برگزار شد، ایده خلاقیت و نوآوری را از شاخص‌های کارآفرینی اعلام کرد و افزود: لازمه اشتغال سرمایه‌گذاری و کسب و کار و کارآفرینی است.
وی سه موضوع محیط، منابع و ارزش‌ها را از ابعاد کارآفرینی بیان کرد و به تبیین مولفه‌های کارآفرینی اعم از فرصت‌ها و رقابت‌ها و مزیت‌های برترکارآفرینی پرداخت و تصریح کرد: مدیریت کارآفرینی خلق و استفاده از فرصت‌ها است، کارآفرین باید تنوع خدمات و محصولات و تولید محصول جدید را مدنظر داشته باشد و در ارائه خدمت و محصولات به روش‌ها و شیوه‌های جدید دقت کند.
معاون برنامه‌ریزی استاندار گلستان آخرین حلقه ایده خلاقیت و نوآوری را کارآفرینی دانست و افزود: یکی از ویژگی‌های کارآفرین ابداع، نوآوری و پیداکردن روش‌های نو است.
نیاوند با گرامیداشت ایام‌الله دهه فجر گفت: انقلاب اسلامی ایران با همه انقلاب‌های دنیا فرق دارد و سه عامل موجب پیروزی انقلاب اسلامی شده است این انقلاب با ماهیت و هویت اسلامی یک انقلاب الهی است که دشمنان می‌خواهند ماهیت الهی اسلامی و دینی انقلاب را بگیرند.
وی با بیان اینکه امام خمینی (ره) در قلب‌ها حاکمیت داشت رهبری را تداوم بخش انقلاب بیان کرد و گفت: ولایت فقیه و رهبری این کشور را از گردنه‌های حوادث به خوبی عبور داده است.
معاون برنامه‌ریزی استاندار گلستان سومین عامل پیروزی را وحدت و انسجام مردم بیان کرد و افزود: با توجه به اهداف متعالی مردم همواره با هوشمندی و بصیرت و دانایی وارد عرصه شده‌اند و در همه میدان‌ها حرف اول و آخر را می‌زنند.
وی با بیان اینکه انقلاب ما دستاوردهای بسیاری داشته و تحولات مادی و معنوی بسیاری در ایران و جهان ایجاد کرده افزود: انقلاب اسلامی مدل‌های قدرت را در جهان تغیییر داد و منشا برکات زیادی برای بشریت شد.
در این همایش که با همت کمیته تعاون و تشکل‌های مردمی برگزار شد، سخنرانان به تبیین شیوه‌های اشتغالزایی و کارآفرینی پرداختند.
مرجع: بازار کار

تشکیل بنیاد توسعه کارآفرینی در ۳۰ استان کشور

به گزارش خبرنگار موج، ابراهیمی، رئیس هیات مدیره بنیاد توسعه کارآفرینی در همایش کارآفرینان و کارجویان با تاکید بر لزوم توسعه سیاست های کار آفرینی اظهار داشت: در حال حاضر توسعه سیاست های کارآفرینی برای به ثمر رسیدن اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی نیازمند تشکیل بنیادی ویژه در کشور است.
وی خاطرنشان ساخت: بنیاد تعاون می تواند خلاء ما بین بخش دولتی و خصوصی را در کشور عملیاتی کند.
وی با بیان این که در ۳۰ استان کشور بنیاد توسعه کارآفرینی تشکیل شده است، یاد آور شد: بنیاد توسعه کارآفرینی در تاریخ ۱۱/۱۲/۸۶ به ثبت رسید و در حال حاضر اهداف آن اشتغال زایی پایدار و جهت دهی کارجویان به سمت اشتغال سالم می باشد.
وی در ادامه شناسایی، گروه بندی و ساماندهی کارجویان را در غالب تشکل های تعاونی از دیگر اهداف این ستاد عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: همچنین ایجاد ساختاری توانمند برای مدیریت کلان کشور با هدف کاهش تصدی گری با محوریت واگذاری امور به بخش تعاون می باشد.
رئیس هیات مدیره بنیاد توسعه کارآفرینی با بیان این که بانک دولتی با سرمایه ۵۰۰ میلیارد تومان با هدف کمک تعاون گران به تعاونی ها تشکیل شده است، گفت: در حال حاضر این بانک از طریق تعاون بتواند به بخش کارآفرینی توجه ویژه ای داشته باشد.
به گفته ابراهیمی، در حال حاضر وزیر تعاون معتقد است که پرداخت تسهیلات کامل به یک کارگاه با رویکرد دانش محور صورت می گیرد.
وی با انتقاد از اعمال سیاست های حمایتی به تعاون گران یاد آور شد: در حال حاضر ما کمتر توانسته ایم دست تعاون گران را بگیریم.

مرجع: خبرگزاری موج

جشنواره ملی کارآفرینان برتر

جشنواره کارآفرینان برتر هر ساله یک اردیبهشت در تهران به مدت ۲ روز برگزار میشود.

دبیر سومین جشنواره ملی کارآفرینان برتر گفت: این جشنواره ملیسه شنبه یک اردیبهشت با حضور مسوولان و ۲۷۹ کارآفرین برتر استان‌ها در تهران برگزار شد.

علیرضا محمد علی روز دوشنبه در گفتگو با ایرنا افزود: امروزه کارآفرینی به عنوان گفتمان غالب در ابعاد جهانی و الگوی معتبر نوآورانه در تحول ارزش افزای پایدار در کانون توجه صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی قرار دارد.

وی اظهار داشت: رویکرد یادگیری و آموزش کارآفرینی بر پایه ویژگی‌های شخصی کارآفرینی استوار است.

به گفته وی، وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری دستگاه‌های اجرایی و با تدوین زاهبردی نوین و تغییرات اساسی در سیاست‌های اشتغال، ترویج و توسعه فرهنگ کارآفرینی، حمایت و تشویق کارآفرینان را راهبرد فعالیت‌های خود قرار داده است تا ضمن اینکه راهگشای اشتغال جوانان جامعه باشد، در آینده نیز سیاست‌های این وزارتخانه در خصوص این موارد حفظ شود.

محمد علی با اشاره به انتخاب روز سوم اردیبهشت به نام روز کارآفرینی گفت: انتخاب روز سوم اردیبهشت به عنوان روز ملی کارآفرینی به دلیل تولد شیخ بهایی در این روز است که در ادبیات ایران زمین به عنوان دانشمند بزرگ کارآفرینی شناخته شده است.

وی تاکید کرد: کارآفرینان فقط سبب اشتغال نمی‌شوند، بلکه کارآفرینان در بارور شدن خلاقیت‌ها، ترغیب به نوآوری، افزایش اعتماد به نفس و در تولید ثروت در جامعه نقش برجسته‌ای را عهده دار هستند.

دبیر سومین جشنواره کارآفرینان برتر گفت: وزارت کار با تدوین انتخاب کارآفرینان برتر در سال ۸۶ تلاش کرده است که به صورت چارچوبی منظم و در حرکتی برنامه ریزی شده موضوع انتخاب کارآفرینان برتر را در جشنواره‌هایی که همه ساله در کشور برگزار می‌شود، پیگیری کند.

محمد علی افزود: کار انتخاب کارآفرینان برتر در مرحله نخست در سطح استان ها انجام شد و در مرحله دوم این مهم در سطح کشور برگزار خواهد شد.

وی گفت: از مجموع ۳۰ استان کشور و شهرستان کرج ۲۷۹ نفر کارآفرین انتخاب شده‌اند که از میان آنها در مرحله کشوری ۱۲ نفر معرفی خواهند شد.

مدیر کل روابط عمومی وزارت کار در ادامه افزود: کارآفرینان به طور مساوی در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات انتخاب شده اند.

 محمد علی ملاک‌های انتخاب کارآفرینان برتر را نوآوری، فرصت شناسی،خطرپذیری، دارا بودن برنامه کسب و کار، توسعه اشتغالزایی و سرانه اشتغال کارآفرینان  عنوان کرد.
وی تصریح کرد: دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در بحث کار گروه علمی و داوری انتخاب کارآفرینان برتر همکاری مطلوبی با مسئولان حوزه کار داشته است.

وی با اشاره به جشنواره ملی کارآفرینان برتر گفت: در جشنواره یاد شده مسئولان ارشد کشور، برخی وزرا، استانداران به عنوان روسای کارگروه‌های اشتغال استان و دست اندرکاران موضوع کارآفرینی حضور خواهند داشت.

مشاور وزیر کار در ادامه افزود: جشنواره ملی کارآفرینان برتر به مدت ۲ روز در تهران ادامه می‌یابد که در روز نخست علاوه بر انتخاب کار آفرینان برتر کشور پانل کارآفرینی مبنی بر فناوری برگزار خواهد شد.

محمد علی گفت: همچنین در روز دوم جشنواره پانل شاخص‌های کارآفرینی در دنیا و ۲ کارگاه آموزشی در زمینه کارآفرینی برگزار می‌شود.

منبع: جام جم آنلاین

Free Web Hosting