ماموریت ممکن

شناسنامه:

نام کتاب:ماموریت ممکن

نویسنده:کن بلانچارد،تری وگهورن، جیم بلارد

مترجم:محمود طلوع

تعداد صفحات:۲۴۶

ناشر:نشر هزاران

سال انتشار:۱۳۷۷(چاپ اول)

قیمت:۹۳۰۰ ریال

خلاصه:

هدف و مقصد اصلی ما از نگارش این اثر،در واقع این است که به افراد کمک کنیم تا ظرفیت های خود را در حدی توسعه دهند که بتوانند ضمن مدیریت موثر وضع موجود ،همزمان به خلق آینده بپردازند.کتاب طوری تنظیم شده است تا بجای اینکه دستنامه ایی اجرایی باشد،مدیران را به تفکر و اندیشه وادارد.کتاب به پنج بخش اصلی تفکیک شده است:

سه بخش اول ،روی قیاس و استعاره قصر شنی،مبتنی است.بخش اول،دلایل واصول اعتقادی ما را شرح می دهد.بخش دوم، حاوی بهترین نظریه ها درباره اصلاح فعالیت های جاری است،و بخش سوم نیز،به بحث و بررسی دومین مبحث بااهمیت،که خلق آینده است،می پردازد.در بخش چهارم،به بحث روی این نکات می پردازد که:چه کارهایی باید انجام شود؟و مسولیت کارها با چه کسی است؟چه کس یا کسانی مسیولیت انجام هماهنگی های لازم بین شخصیت های متفاوت را( به منظور کسب اطمینان از انجام اصلاحات مورد نظر،و اینکه نوآوریهای آینده،حمایت های لازم را از طرف مدیریت و کارکنان بدست خواهند آورند)بعهده خواهند گرفت؟عانیت بخش پنجم به نیروی انسانی و انسان به عنوان محور کارهاست،و چنین استدلال می شود که سفر به سود موقعیتی در کلاس جهانی،و انجام دگرگونیهای ضروری برای رسیدن به آن ،از انسان و محدوده او آغاز می شود و همه افراد را اعم از مدیران،رهبران تک تک مشارکت کنندگان در این فرآیند در بر می گیرد.(از مقدمه مولفین)

فهرست مطالب:

پیشگفتار

مقدمه به قلم آقایان«کودیک»و«مادونا»

سپاسگزاری مولفین

مقدمه

فصل اول: داستان قصر شنی:امروز،روز ساختن فرداست

فصل دوم: بازآفرینی و طراحی مجدد قصر شنی:اصلاح منحنی اول

فصل سوم: تغییرات منحنی دوم

فصل چهارم: گماردن افراد ذیصلاح و مناسب در تیمهای مناسب و نوع مناسبی از حمایت و پشتیبانی

فصل پنجم: آیا ابزار و عوامل لازم را برای زندگی در جهانی با دو منحنی در اختیار داری

مدیریت زمان

شناسنامه:

نام کتاب: مدیریت زمان

نویسنده: استیو گاتری، کن بلانچارد

مترجم: فضل اله امینی

تعداد صفحات: ۱۱۲

ناشر: سازمان فرهنگی فرا

سال انتشار: ۱۳۸۵

قیمت: ۱۹۰۰۰ریال

خلاصه:

- باید بدانیم چه کاری را چه وقت انجام دهیم.
- چشم انداز خوب، چشم اندازی است که ریشه در گذشته دارد، اما نگاهش به آینده است.
- مدیران وقت شناس و هدفمند می دانند کیستند، به کجا می روند و چه چیزی آن ها را در این سفر رهنمون است.
- مدیران وقت شناس و هدفمند به اتکای دلایل موجه و درست، به همراهی افرادی شایسته، در زمانی دقیق و مناسب و به قصد رسیدن به هدفی صحیح سفرهای فوق العاده خود را آغاز می کنند  .
- کارمندان عالی مقام باید دو امتیاز داشته باشند: منش خوب و کار خوب.
- آدم های بی خیال، چه قبول داشته باشند و چه نداشته باشند، برای خودشان و دیگران تنش ایجاد می کنند.
- سه اصل انسان های وقت شناس و هدفمند: اولویت بندی، درستی کار و تعهد یا تقید به کار

. فهرست مطالب:
مقدمه ناشر
مقدمه نویسنده
یک – تاخیر در یک قرار مهم
دو – شروع تحول
سه – اصل اول
چهار – آزمون اول
پنج – حاشا کردن
شش – اصل دوم
هفت – فهرست درست ها
هشت – غرق فکر
نه – اصل آخر
ده – شبی دیگر غرق در فکر
یازده – همین و بس!
دوازده – موقع شناس، هدفمند
سیزده – پاسخ کامل
سخن آخر

صد کتاب مدیریت در یک کتاب

شناسنامه:

نام کتاب: صد کتاب مدیریت در یک کتاب

نویسنده: —

مترجم: غلامحسین خانقائی

تعداد صفحات: ۴۱۴

ناشر: سازمان فرهنگی فرا

سال انتشار: ۱۳۸۴

قیمت: ۴۸۰۰۰ریال

خلاصه:

فرازهایی از کتاب:
- مسئولیت، پرورش دهنده بزرک انسان است.
- نقش راهبردی(استراتژیک) در ایجاد ارزش های پایدار برای مشتری موثرتر از رقبا است.
- زمانی که شرکتی سریع تر از ایجاد تمایز بهتر می شود، کسب و کارهای فردا را به دیگران واگذار می کند.
- زمانی که شرکتی سریع تر از بهتر شدن کوچک می شود، کسب و کارهای امروزی را به دیگران واگذار می کند.
- شرکت های بزرگ باید هنر نوآوری در صنایع جهان شمول را یاد بگیرند.
- آنچه که موجب موفقیت ملت ها می شود، نه صنایع منزوی و جدا از هم بلکه خوشه های صنهتی ای هستند که توسط ارتباطات افقی و عمودی به هم مرتبط شده اند.
- سازمان پیشرو و برتر آینده آن هایی خواهند بود که بتوانند احساس مسئولیت و تعهد کلیدی کارکنان به یادگیری را تقویت کنند و ظرفیت یادگیری آن ها را مورد بهره برداری قرار دهند.
- رهبران کارکنان را به انجام کار و وظیفه متعهد کرده و پیروان را به رهبران جدیدی تبدیل می کنند.
- اگر آینده نگری کل مدیریت نباشد، دست کم بخش لازمی از آن است

فهرست مطالب:
۱- یادگیری در عمل
۲- رفتار اجرایی
۳- دوران ناپیوستگی
۴- عصر بی منطق
۵- هنر مدیریت ژاپنی
۶- هنر درونگری
۷- هنر جنگ آوری
۸- نظریه رفتار بنگاه
۹- رقومی بودن
۱۰- بلور (ابهام)
۱۱- دنیای بدون مرز
۱۲- ساختن برای ماندن
۱۳- یک کسب و کار و باورهایش
۱۴- سرمایه
۱۵- استادان تحول
۱۶- فرهنگ در حال تحول یک کارخانه
۱۷- رقابت برای آینده
۱۸- برتری رقابتی ملت ها
۱۹- راهبرد رقابتی
۲۰- پیچیدگی
۲۱- همکاری رقابت آمیز
۲۲- راهبرد شرکت ها
۲۳- راهبرد کلان شرکتی
۲۴- آیین رهبران بازار
۲۵- نظام اجرایی پویا

توانمندسازی،‌خودآموز توسعه خویشتن

شناسنامه:

نام کتاب:توانمندسازی،‌خودآموز توسعه خویشتن

نویسنده:جین اسمیت

مترجم:سعید باقریان

تعداد صفحات:۱۶۰

ناشر:نشر خرم

سال انتشار:۱۳۸۱(چاپ اول)

قیمت:۷۵۰۰ ریال

خلاصه:

توانمندسازی فرآیندی است که در طی آن افراد واحدها تشویق می شوند تا در تصمیم‌گیری ها و فعالیت‌های مرتبط با کارشان،بیشتر مشارکت نمایند.سازمانها با ایجاد فرصت و تفویض مسئولیت به افراد فعال ،خواهند دید که این افراد با انگیزه بیشتر،با افتخار و با عملکرد عالی در امور مشارکت می‌کنند.

سازمانها چگونه به سودآوری می‌رسند؟همانگونه که بهره‌وری و عملکرد افراد بهبود می‌یابد؛واحدهای توانمند‌شده،سازمان را به مشتری نزدیکتر می‌سازند،خدمات بهبود می‌یابد،نوآوری دائمی حاصل می‌گردد و پیروزی در عرصه رقابت بدست می‌آید.این کتاب اجرایی به مدیران کمک می‌کند تا بتوانند با استفاده از مهارتهای زیر،روابط کاری موثرتری ایجاد نمایند:

  • ارتباطات و ایجاد تعهد
  • هدایت و مربی‌گری
  • انگیزش و پاداش
  • بازخور مثبت
  • تصمیم‌گیری
  • آموزش پایدار و توسعه مستمر

این کتاب مانند یک طرح عملیاتی حاوی چک‌لیستها و موردکاوی‌هایی است که برای آموزش فردی و تیمی بسیار مناسب است.(از مقدمه کتاب)

فهرست مطالب

مقدمه

فصل ۱ :نیاز به توانمندسازی

فصل ۲: بازگشت به اصول

فصل ۳: دانایی،توانایی است

فصل ۴: کمک به آموزش و یادگیری افراد

فصل ۵ :تاکید بر نقاط مثبت

فصل ۶ :اکنون وقت عمل است

منابع و مراجع جهت مطالعه بیشتر

|http://babyforyou.org/|ba|babyforyou.org

پرورش استعداد همگانی ابداع و خلاقیت

شناسنامه:

نام کتاب‌:پرورش استعداد همگانی ابداع و خلاقیت

نویسنده:دکتر الکس اس.اسبورن

مترجم:دکتر حسن قاسم‌زاده

تعداد صفحات:۲۰۸ صفحه

ناشر:انتشارات نیلوفر

سال انتشار:۱۳۷۵(چاپ سوم)

خلاصه:

نهضت پرورش استعداد خلاقیت و ابداع در کشورهای مختلف ، خاصه در کشورهای صنعتی پیشرفته،به سرعت در حال رشد بوده و مورد پذیرش قرار گرفته است و با وجودیکه نهضتی جوان است تحقیقات و گسترش در این زمینه لااقل به سالهای دهه ۱۹۳۰ باز می‌گردد.در اواسط دهه ۱۹۵۰ تحقیقات به سرعت بیشتری شروع به بسط و توسعه نمود بطوریکه اکنون علاوه بر مقالات پژوهشی بیشمار ،هزاران کتاب در این زمینه تنها به زبان انگلیسی وجود دارد.

مولف این کتاب،دکتر الکس اسبورن،از پیشگامان اشاعه اصول و تکنیک‌های پرورش استعداد ابداع و خلاقیت و خود ابداع کننده بسیاری از آنها،از جمله یورش فکری و غالب تکنیک‌های دیگری که در کتاب شرح داده شده،بوده است.وی کتب متعددی در این زمینه نگاشته که کتاب حاضر از معروف‌ترین آنها و بدون تردید کتابی کلاسیک به شمار می‌رود.کتاب به زبانی ساده و بنحوی که برای عموم قابل درک باشد نگاشته شده است و تنها پیش‌نیاز برای استفاده از مطالب و کاربرد اصول و تکنیک‌های آن در عمل ،توانایی خواندن و علاقه شدید خواننده به حل خلاق و ابداعی مسائل خویش می‌باشد.

فهرست مطالب:

فصل اول- اهمیت فوق العاده تصور

فصل دوم- عمومیت توانایی تصور

فصل سوم- اشکال خلاق و غیر خلاق تصور

فصل چهارم- عواملی که مانع خلاقیت می‌شوند

فصل پنجم- روشهای پرورش خلاقیت

فصل ششم- فرآیند حل خلاق مسئله

فصل هفتم-آماده سازی و تجزیه و تحلیل به طور همگام دنبال میشوند

فصل هشتم- اساس ایده‌یابی-‌ «تداعی ایده‌ها»

فصل نهم- اصول و روشهای سنجیده ایده‌یابی

فصل دهم- ایده‌جویی فردی و همکاری گروهی

فصل یازدهم- همکاری خلاق گروهی

فصل دوازدهم-روشهای تفصیلی یورش فکری گروهی

فصل سیزدهم- به جریان انداختن ایده‌های آزمایشی موقت

فصل چهاردهم- ابزاری که در فعال کردن ایده‌سازی مفید است

فصل پانزدهم- سوالات ایده برانگیز

فصل شانزدهم- اقتباس،تعدیل و جانشینی

فصل هفدهم- جمع،ضرب،تفریق تقسیم

فصل هجدهم- تغییر ترتیب،معکوس سازی و ترکیب

فصل نوزدهم- اثر محرک عاطفی در ایده‌جویی

فصل بیستم- اثر کوشش در خلاقیت

فصل بیست و یکم- دوره های نهفتگی تنویر به بار می‌آورد

فصل بیست و دوم- عامل شانس در کاوش در مسیر خلاقیت

فصل بیست و سوم- تکامل تدریجی ایده‌های«جدید»و منسوخ شدن آنها

فصل بیست و چهارم- ضرورت خلاقیت در علوم

فصل بیست وپنجم- خلاقیت در رهبری و حرفه‌ها

فصل بیست و ششم- با تصور خلاق می‌توان روابط شخصی را بهبود بخشید

نهادی کردن نوآوری در سازمان

شناسنامه:

نام کتاب:نهادی کردن نوآوری در سازمان

نویسنده:دکتر فلورا سلطانی تیرانی

تعداد صفحات:۲۵۵ صفحه

ناشر:موسسه خدمات فرهنگی رسا

سال انتشار:۱۳۷۸(چاپ اول)

قیمت:۱۲۰۰۰ ریال

خلاصه:

تغییر و تحول در سازمانهای امروزی به قدری سریع،چند جانبه،پیچیده و فراگیر است که سازمانها بدون پیش‌بینی همگانی و تطابق با آن قادر به ادامه حیات،رشد،بالندگی و توسعه نمی‌باشند.تا دو دهه قبل سازمانهای زیادی در صحنه رقابت داخلی می‌توانستند با پیگیری اهداف کمی و اقتصادی به حیات خود ادامه دهند،اما با بین المللی شدن رقابت و اهمیت یافتن اهداف کیفی و فرااقتصادی،سازمانها دیگر بدون توسعه قادر به ادامه حیات نمی‌باشند و توسعه و پیشرفت آنها بدون واکنش متناسب و پاسخ آگاهانه به شرایط محیطی متحول و پویا ممکن نیست.

واکنش متناسب و پاسخ آگاهانه به تحولات پیچیده،سازمانها را در جایگاه نظری سیستمهای باز اجتماعی قرار می‌دهد.سیستمهایی که تغییر و توسعه دائمی جز جدایی ناپذیر ماهیت آنهاست و بنابراین سازمانها به عنوان سیستهای باز اجتماعی باید مکانیزم‌ها و ساختارهای داخلی خود را با توجه به اصل تنوع ایجابی بنا به پیچیدگی محیط،متنوع و پیچیده سازند و در تعامل قطع‌ ناشدنی با محیط،هم در عناصر اصلی تشکیل دهنده خود و هم در بعضی از عناصر محیطی تغییراتی را به وجود آورند.حال اگر این تغییرات و پاسخ‌های آگاهانه به تحولات محیطی بر مبنای مدل و الگوی خاص و معینی صورت گیرد،باعث استقرار و استمرار یک یا چند عامل و با ارزش جدید محیطی در داخل سازمان می‌گردد.

کتاب حاضر با پیروی از بینش سیستمی درصدد است که عوامل ساختاری- رفتاری و ارزشها و باورهای مناسب برای ایجاد جریان مستمر و فراگیری از نوآوریها را تشریح نماید،به عبارتی به دنبال پاسخ به این سوال است که چگونه می‌توان الگوی عمل و هنجارهای نوآوری را در طیف‌های مختلف سازمان جاانداخته و این هنجارها در زمینه ارائه و اجرای ایده و طرح‌های نو را به چرخه رفتاری سازمان متصل و یا به اصطلاح آنرا نهادی نمود.مطالعه این کتاب به دانشجویان،محققین و مدیران سازمانهای صنعتی توصیه می گردد.

فهرست مطالب:

پیشگفتار

فصل اول:نوآوری در بستر تغییر

فصل دوم:نوآوری و فرآیند آن

فصل سوم:نهادی کردن و فرآیند آن

فصل چهارم:عوامل موثر در نهادی کردن بهبود و نوآوری

ضمیمه:الگوی نهادی کردن بهبود و نوآوری در سازمانهای صنعتی ایران

فهرست مآخذ و منابع

فهرست مآخذ فارسی

خلاقیت

شناسنامه:

نام کتاب:خلاقیت

نویسنده:دکتر محمدرضا عابدی

تعداد صفحات:۲۵۵

ناشر:انتشارات جامی

سال انتشار:۱۳۸۳(چاپ اول)

قیمت:۲۴۰۰۰ریال

خلاصه:

خلاقیت به تشکیل و توسعه فکر،تصور،ایده و مفهوم جدید اطلاق می شود مانند آنچه در شعر،نقاشی،ریاضیات،اختراعات ونوآوریها،تکنولوژی،روشهای تولید و حتی شیوه های تبلیغات به چشم می‌خورد.یادگیری مهارتهای خلاقیت آنچنان اهمیت یافته‌است که در بعضی کشورها به صورت درس مستقل تدریس می‌شود.

ذیل عنوان خلاقیت مباحث مختلفی را می‌توان طرح نمود،مانند تکنیکهای افزایش خلاقیت،تمرینهای خلاقیت و عوامل زمینه ساز بروز خلاقیت.

برخی عوامل می توانند زمینه های بروز خلاقیت را مساعد نمایندوموجب تشدید واکنش‌های خلاقانه گردند مانند:

۱- فیزیک بدن و ورزش:سلامت جسم باعث می شود که ذهن بهتر بتواند فعالیت نماید .ورزش خستگی ناشی از کار ذهنی را مرتفع می سازد و با افزایش اکسیژن مغز فعالیت آن بهتر می شود.

۲- عادات شخصی:خلاقیت هر کسی تحت شرایط خاصی ممکن است بروز کند.یکی با گوش کردن به موزیک و دیگری هنگام دویدن امکان بروز خلاقیتشان افزایش میابد.

۳- موسیقی:موسیقی کلاسیک بخصوص آثار موتزارت و باخ خلاقیت را افزایش می دهند.هارمونی و ملودی این آثار با امواج مغز هماهنگ است.(از مقدمه کتاب)

فهرست مطالب:

پیشگفتار

فصل اول:تکنیکهای خلاقیت

فصل دوم:تمرینهای خلاقیت

فصل سوم:گفته ها(جرقه های طلایی)

فصل چهارم:در حاشیه

برخی از منابع و ماخذ مورد استفاده

خویش فرمای خلاق

شناسنامه:

نام کتاب:خویش فرمای خلاق

نویسنده:دکتر داوود فدایی

تعداد صفحات:۲۳۵

ناشر:انتشارات رشید

سال انتشار:۱۳۸۳(چاپ دوم)

قیمت:۳۹۵۰۰ریال

خلاصه:

عصر حاضر،عصر سرعت،حرکت و دقت است و جامعه ای در این رقابت برنده خواهد شد  که فرهنگ حرکت دقیق ومفهوم سرعت به معنای استفاده بهینه از زمان را دانسته و زیرساختهای لازم را برای اینگونه مفاهیم آماده کرده باشد.

در حال حاضر معضل بیکاری یکی از مهمترین مشکلات کشور بخصوص برای قشر جوان محسوب می‌گردد.در آینده نزدیک با بحث WTO این معضل چندین برابر خواهد شد.

اشتغال در این کشور(ایران) یعنی استخدام شدن در یک محیط کاری اعم از دولتی یا خصوصی،متاسفانه حتی در قشر دانشگاهی نیز افکار استخدام شدن حاکم بر افکار استخدام نمودن است.باید جوانان بیاموزند که چگونه دانش فنی و تخصصی خود را بر حسب نیاز بازار کار تدوین و عرضه نمایند.

همواره تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان بصورت منفرد و یا بصورت مشترک اقدام به راه‌اندازی کسب و کار می‌نمایند،لیکن بدلیل عدم دقت در برنامه‌ریزی کار همواره پس از یکسال به ورشکستگی کشیده‌خواهند شد.این کتاب گویای آخرین دستاوردهای علمی است که در دانشگاههای معتبر آلمان برای فارغ‌التحصیلان آماده به کار و جذب در بازار کار ارایه می شود.(از پیشگفتار نویسنده)

فهرست مطالب:

پیشگفتار

خلاقیت و نوآوری

انگیزش در کار

انواع شرکتها و قواعد مربوط به ثبت آنها

بازاریابی ایده کسب و کار

درباره ی خلاقیت

شناسنامه:

نام کتاب: درباره ی خلاقیت

نویسنده: سیدعلیرضا فیض بخش

تعداد صفحات: ۱۳۶

ناشر: انتشارات باران

سال انتشار: ۱۳۸۱

قیمت: ۲۵۰۰۰ریال

خلاصه:

فهرست مطالب:

مقدمه ی مولف
فصل صفر: درباره ی خلاقیت
فصل یکم: خلاقیت، یک اتفاق ساده
فصل دوم: مبانی خلاقیت
فصل سوم: تکنیک ها و روش های افزایش خلاقیت
فصل چهارم: موانع خلاقیت
فصل پنجم: تمرین ها و بازی های عملی

کسب و کار به شیوه بیل گیتز: همراه با ۱۰ رمز موفقیت ثروتمندترین مرد جهان

شناسنامه:

نام کتاب: کسب و کار به شیوه بیل گیتز: همراه با ۱۰ رمز موفقیت ثروتمندترین مرد جهان

نویسنده: دی دیرلاو

مترجم: ایرج صفا

تعداد صفحات:۲۰۸

ناشر: انستیتو ایزایران

سال انتشار: ۱۳۸۰

قیمت: ۱۹۰۰۰ریال

خلاصه:

فهرست مطالب:

پیش گفتار
زندگی و روزگار بیل کیتز
فصل اول: در زمان و مکان مناسب دست به کار بزن
فصل دوم: عاشق فن آوری باش
فصل سوم: هیچ کس را زندانی خود مکن
فصل چهارم: افراد خیلی باهوش را به خدمت بگیر
فصل پنجم: رمز بقا را بیاموز
فصل ششم: انتظار تشکر و سپاسگزاری را نداشته باش
فصل هفتم: جایگاه دوراندیشی را برگزین
فصل هشتم: همه پایگاه ها را تحت پوشش قرار ده
فصل نهم: یک کسب و کار جمع و جور را تدارک بین
فصل دهم: همیشه مواظب کارهایت باش
چگونه می توان به شیوه بیل گیتز ثروتمند شد
کلام آخر

Free Web Hosting